Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210-6811011
e-mail: info@dimicro.gr

Τεχνολογίες

Η αιχμή του δόρατος

Cloud Technologies

Ασφαλής αποθήκευση

Διαχείριση και αποθήκευση των δεδομένων στο ασφαλές περιβάλλον του cloud, χωρίς κίνδυνο να χαθούν λόγω βλάβης του υπολογιστή.

Φιλικό στον χρήστη

Δεν προϋποθέτει τεχνικές γνώσεις, δεδομένου ότι δεν εγκαθίσταται, καθιστώντας το λογισμικό πιο φιλικό στο χρήστη.

Χωρίς εγκατάσταση

Δεν απαιτεί εγκατάσταση στον υπολογιστή του χρήστη ούτε συγκεκριμένο εξοπλισμό σε hardware και επένδυση γι' αυτόν.

Μεγαλύτερη ευελιξία

Εξασφαλίζει στους χρήστες ευελιξία στη χρήση του λογισμικού και στην τιμολόγησή του, καθώς πληρώνουν μόνο όταν το χρησιμοποιούν.

Χαμηλότερο συνολικό κόστος

Αποδεδειγμένα το χαμηλότερο Συνολικό Κόστος (Total Cost of Ownership) σε σύγκριση με τα λογισμικά που απαιτούν εγκατάσταση.

Αυτόματη ενημέρωση

Αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού από τον πάροχο της υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ενημερώσεων/αναβαθμίσεων από το χρήστη.

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών

Διασφάλιση σταθερού επιπέδου υπηρεσιών, για όλους τους χρήστες, σε κάθε χρονική στιγμή.

Πολλαπλοί χρήστες

Δυνατότητες ενσωμάτωσης πολλαπλών χρηστών. Αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης, επίβλεψης και υποστήριξης.

Εύκολη πρόσβαση

Εύκολη πρόσβαση, από οποιαδήποτε συσκευή (desktop, tablet, smartphone), και σε κάθε χρονική στιγμή, μέσω internet.

Agile Development

Ομαδικότητα

Tα άτομα και οι αλληλεπιδράσεις πάνω από τις διαδικασίες και τα εργαλεία

Individuals and Interactions Over Processes and Tools

Παραγωγή λειτουργικού λογισμικού

Tο λογισμικό που λειτουργεί πάνω από την εκτενή τεκμηρίωση

Working Software Over Comprehensive Documentation

Συνεργασία και επικοινωνία

Η συνεργασία με τον πελάτη πάνω από τις συμβατικές διαπραγματεύσεις

Customer Collaboration Over Contract Negotiation

Ευελιξία

Η ανταπόκριση στην αλλαγή πάνω από την τήρηση ενός προδιαγεγραμμένου σχεδίου

Responding to Change Over Following a Plan

Τα Εργαλεία

Development

Επιλέγουμε την καταληλότερη τεχνολογία για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται η εφαρμογή.
 • Java
 • .NET
 • Scala
 • JavaScript
 • Python
 • C, C#, C++

Front End

Σχεδιάζουμε εφαρμογές φιλικές στον χρήστη, λειτουργικές σε περιβάλλον desktop και mobile.
 • JavaScript
 • jQuery
 • BackboneJS
 • Bootstrap
 • vue JS
 • React

Data

Διαλέγουμε ανάμεσα σε ένα πλήθος τεχνολογιών διαχείρισης δεδομένων την καταλληλότερη λύση.
 • PostgreSQL
 • SQL Server
 • MySQL
 • Redis
 • CouchDB
 • Cloudant

Reporting

Παρέχουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναφορών και στατιστικών εργαλείων που σας βοηθούν στην διαχείριση των δεδομένων σας.
 • Crystal Reports
 • Jasper Reports
 • D3.js

DEV/OPS

Συνεργαζόμαστε μεταξύ μας με σύγχρονα agile εργαλεία που μας επιτρέπουν να είμαστε πάντα κοντά στις ανάγκες των πελατών μας.
 • Teamcity
 • ELK
 • Docker

Communication

Προσθέστε στις λύσεις σας λειτουργίες που θα σας επιτρέψουν να είστε πάντα σε επικοινωνία με τους χρήστες σας και τους πελάτες σας.
 • Twilio - voice
 • Mailgun - email
 • SMS communication
 • java
 • .net
 • oracle
 • javascript
 • postgresql

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαθέτουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε φάση ανάπτυξης.

ΛΥΣΕΙΣ

Έτοιμες λύσεις και δοκιμασμένες λειτουργικότητες.

ΕΡΓΑ

Περιηγηθείτε στα έργα που έχουμε υλοποιήσει για τους πελάτες μας.

DIMICRO

Γνωρίστε την ομάδα μας και δείτε τι έχουν να πουν για εμάς οι πελάτες μας.