Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210-6811011
e-mail: info@dimicro.gr

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η θέση της Dimicro

Στην ορολογία του νέου κανονισμού GDPR η Dimicro σαν πάροχος cloud υπηρεσιών ορίζεται ως "επεξεργαστής" δεδομένων ήτοι ο «εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Σαν "επεξεργαστής δεδομένων" λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα απο την πλευρά μας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας.

H Dimicro είναι μία Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα την Αθήνα που έχει ιδρυθεί με βάση την Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς υπόκειται σε όλους τους κανονισμούς και νόμους που ισχύουν με βάση το Ελληνικό και Ευρωπαικό Δίκαιο.

Ασφάλεια δεδομένων

Όλα τα συστήματα της Dimicro είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων που φυλάσσονται μέσω των υπηρεσιών της.

Τηρούμε αυστηρούς κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κακόβουλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Κρυπτογραφημένη σύνδεση
 • Ισχυρή κρυπτογράφηση κωδικών πρόσβασης
 • Έλεγχος ασφαλείας σε κάθε αλλαγή του συστήματος
 • Πλήρης καταγραφή κινήσεων επισκεπτών
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται αξιολόγηση ασφαλείας στις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Dimicro, όπου ελέγχονται και αξιολογούνται οι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στην λειτουργία των συστημάτων ενώ καταρτίζονται σχέδια για τον περιορισμό τους και την συνεχή βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου ασφαλείας.

Στα πλαίσια του σχεδιασμού των συστημάτων σημαντική θέση κατέχει και η διαφύλαξη της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας των δεδομένων. Η δομή της λειτουργία των συστημάτων μας είναι τέτοια ώστε να μπορούμε ανά πάσα στιγμή επαναφέρουμε την πρόσβασή σας στα δεδομένα σας έγκαιρα χωρίς την απώλεια πληροφορίας.

Παραβιάσεις δεδομένων

Η κίνηση στα συστήματα μας βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση σε 24ωρη βάση. Έχουμε υλοποιήσει αυτοματοποιημένες ενημερώσεις και επιπλέον πραγματοποιούμε καθημερινούς ελέγχους έτσι ώστε αν υπάρξει οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση των υπηρεσιών μας ή παραβίαση των δεδομένων, να ενημερωθούμε άμεσα.

Στην περίπτωση αυτή δεσμευόμαστε ότι θα ενημερώσουμε άμεσα τους πελάτες μας για το συμβάν και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σας υποστηρίξουμε στην καλύτερη αντιμετώπιση του.

Χρήση υπο-επεξεργαστών

Οι υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να χρησιμοποιούν πόρους (επεξεργασία, αποθήκευση) από πιστοποιημένους και υψηλής ποιότητας παρόχους online υπηρεσιών που εφαρμόζουν όλες τις διεθνείς πρακτικές και τους κανονισμούς για την ασφάλεια και την προστασία δεδομένων όπως για παράδειγμα τα:
 • Amazon Web Services (storage)
 • Τop Host (dedicated servers)
 • Contabo (virtual private servers)
 • IBM Cloud (application platforms)

Οι δεσμεύσεις μας

 • Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύετε ή δημιουργείτε μέσω των εφαρμογών της Dimicro ανήκουν σε εσάς.
 • Δεν θα δώσουμε ποτέ τα στοιχεία σας σε τρίτους.
 • Δεν θα εκμεταλλευτούμε ποτέ στοιχεία σας.
 • Δεν θα επεξεργαστούμε ποτέ στοιχεία σας για σκοπούς άλλους από αυτούς που ορίζουν οι υπηρεσίες μας.
 • Θα είμαστε διαφανείς ως προς όλα τα δεδομένα που διατηρούμε για τους επισκέπτες μας και χρήστες των εφαρμογών μας.
 • Θα σεβόμαστε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies και το do-not-track.
 • Μετά από γραπτό σας αίτημα, θα σας αποστείλουμε όλα τα δεδομένα τα οποία διατηρούμε για εσάς.
Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dimicro.gr

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαθέτουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε φάση ανάπτυξης.

ΛΥΣΕΙΣ

Έτοιμες λύσεις και δοκιμασμένες λειτουργικότητες.

ΕΡΓΑ

Περιηγηθείτε στα έργα που έχουμε υλοποιήσει για τους πελάτες μας.

DIMICRO

Γνωρίστε την ομάδα μας και δείτε τι έχουν να πουν για εμάς οι πελάτες μας.