Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210-6811011
e-mail: info@dimicro.gr

Λύσεις

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης

Σουίτα Εφαρμογών eNoRisk

DMFSliderA.jpg

e-NoRisk - Ολοκληρωμένες λύσεις οικονομικής διαχείρισης

Το eNoRisk είναι μια οικογένεια εφαρμογών που καλύπτει τις απαιτήσεις γενικής και αναλυτικής λογιστικής, δημόσιου λογιστικού, διπλογραφικής λογιστικής και τροποποιημένης ταμειακής βάσης, ενώ παράλληλα μπορεί να υποστηρίξει όλες τις ανάγκες Οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων και οργανισμών. Είναι πλήρως ενημερωμένο με όλη τη νομοθεσία που αφορά την Οικονομική Διαχείριση του Δημοσίου. Χρησιμοποιείται από μεγάλους Δημόσιους Οργανισμούς, όπως οι Οικονομικές υπηρεσίες του ελληνικού Στρατού, ο Ε.Ο.Τ., η Ακαδημία Αθηνών κ.α., τα τελευταία 10 χρόνια. Μερικά από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής οφείλονται στην τεχνολογία cloud computing, με την οποία έχει αναπτυχθεί, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στα οικονομικά δεδομένα, εύκολη πρόσβαση στο χρήστη μέσω internet, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση, ενώ παράλληλα καθιστά το eNoRisk την οικονομικότερη λύση της αγοράς.

Ενσωμάτωση όλου του νομικού πλαισίου

Το NoRisk είναι πλήρως ενημερωμένο με όλους του νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, εγκυκλίους και κανονισμούς λειτουργίας που διέπουν την οικονομική διαχείριση του Δημοσίου, καθιστώντας την απλούστερη και αποτελεσματικότερη, ενώ η φήμη και η αποδοχή του φορέα στο κοινωνικό σύνολο βελτιώνεται λόγω εφαρμογής των κανόνων για ορθή και διαφανή διαχείριση των δημόσι- ων οικονομικών πόρων.

Αποτελεσματική λειτουργία στην αποκεντρωμένη διοίκηση

Το NoRisk έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες που προκύπτουν από την αποκεντρωμένη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς οι οικονομικοί πόροι ελέγχονται και διατίθενται από την κεντρική διοίκηση αλλά δαπανώνται και καταλογίζονται αποκεντρωμένα.

Πολυετής εμπειρία εφαρμογής σε δημόσιους οργανισμούς

Το NoRisk έχει χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία από πολυάριθμους φορείς του Δημοσίου, όπως τον ΟΑΕΕ, ΕΟΤ, ΟΤΕΚ, Ακαδημία Αθηνών, Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης κ.α. Από το 2011 το σύ- στημα καλύπτει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες του Στρατού, από την σύνταξη του προϋπο- λογισμού μέχρι την ταμειακή διαχείριση των Δ.Ο.Υ. του Ελληνικού Στρατού και λειτουργεί ως web εφαρμογή από 150 σημεία σε όλη της Ελλάδα, υποστηρίζοντας περισσότερους από 500 χρή- στες.

Έλεγχος τήρησης των κανόνων διαχείρισης

Μέσω του συνεχή ελέγχου και των διασταυρώσεων των στοιχείων, σε όλες τις φάσεις κάθε οικο- νομικής δράσης, εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των κανόνων που ισχύουν, με βάση το σχετικό νομικό πλαίσιο.

Γρήγορη και ασφαλής διακίνηση εγγράφων

Διασφάλιση διακίνησης παραστατικών, εντολών και άλλων εγγράφων μεταξύ των οικονομικών μονάδων και άλλων υπηρεσιών, που παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά, ειδικά στους μεγάλους δημόσιους οργανισμούς.
ASP .NET, C#, SQL SERVER, CRYSTAL REPORTS

Πλήρη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα

Περισσοτερες λυσεις
MockUp

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαθέτουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε φάση ανάπτυξης.

ΕΡΓΑ

Περιηγηθείτε στα έργα που έχουμε υλοποιήσει για τους πελάτες μας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαθέτουμε μία πλήρη εργαλειοθήκη που εμπλουτίζουμε συνεχώς.

DIMICRO

Γνωρίστε την ομάδα μας και δείτε τι έχουν να πουν για εμάς οι πελάτες μας.