Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210-6811011
e-mail: info@dimicro.gr

Λύσεις

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης

Σουίτα Εφαρμογών Ηρόδοτος

DMFSliderA.jpg

Ηρόδοτος Οικογένεια εφαρμογών ηλεκτρονικής διοίκησης

Ο Ηρόδοτος ενσωματώνει και υποστηρίζει λειτουργίες, όπως ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαχείριση εγγράφων, διαχείριση αλληλογραφίας, επεξεργασία εικόνας—ήχου, οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), διαχείριση εργασιών, CRM (B2B & B2C).

 • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο με πολλαπλές πηγές εισαγωγής πληροφοριών
  Η εισαγωγή και πρωτοκόλληση εγγράφων μπορεί να γίνει από διαφορετικές πηγές, όπως επεξεργαστές κειμένων, scanner, mail, fax, portals. Κάθε εισερχόμενο έγγραφο αρχειοθετείται με έναν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και τα στοιχεία του αποστολέα, ενώ το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των εγγράφων, με βάση του τύπο τους. Οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να ανακτηθεί, ανά πάσα στιγμή, μέσω της σύνθετης αναζήτησης με τη χρήση λέξεωνκλειδιών ή με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλησης, τον αποστολέα, τον αποδέκτη ή την κατηγορία του εγγράφου. Ο Ηρόδοτος μπορεί να υποστηρίξει απεριόριστο αριθμό διαφορετικών Πρωτοκόλλων, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας.
 • Διαχείριση ροών εργασίας, δρομολόγηση εγγράφων και παρακολούθηση υποθέσεων
  Η υπηρεσία δημιουργώντας καθορισμένες ροές εργασίας στο σύστημα Ηρόδοτος, μπορεί να αναθέτει τη διεκπεραίωση του κάθε εγγράφου στα αρμόδια στελέχη αυτόματα, από τη στιγμή υποδοχής του εγγράφου, χωρίς να απαιτείται η φυσική διακίνησή τους, ενώ παράλληλα, είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας ενός εγγράφου μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών ή στελεχών. Σε περίπτωση που το εισερχόμενο έγγραφο αντιστοιχεί σε κάποιο αίτημα ή υπόθεση, ο αποστολέας του εγγράφου μπορεί να παρακολουθεί τα στάδια επεξεργασίας του αιτήματος.
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης συστήματος CRM
  Μέσω του συστήματος CRM, η υπηρεσία μπορεί να διαχειριστεί το ημερολόγιο εργασιών, τις επαφές, τις συναντήσεις και τα συνοπτικά στοιχεία με συναλλασσόμενους, ενώ παρέχονται ευκολίες επικοινωνίας με τηλέφωνο, email, SMS με έναν ή ομάδα ή το σύνολο των συναλλασσομένων. Επιπλέον, η λειτουργία του συστήματος είναι συμβατή με το τηλεφωνικό κέντρο, παρέχοντας τη δυνατότητα πραγματοποίησης και διαχείρισης κλήσεων μέσω CRM, καταγραφή όλου του ιστορικού κλήσεων και εξαγωγή αναφορών και δεικτών απόδοσης.
 • Υποστήριξη πολυμεσικών εγγράφων και εγγράφων διαφορετικής μορφοποίησης
  Υποστηρίζει την εισαγωγή και ενσωμάτωση πολυμεσικών εγγράφων (κείμενα, εικόνες, video, ήχος) μέσα από το περιβάλλον του συστήματος με κλήση του αντίστοιχου λογισμικού εφαρμογών (π.χ. λογισμικό επεξεργασίας videο, ήχου και κειμένων). Επίσης, αποθηκεύει και διαχειρίζεται έγγραφα στα περισσότερα εκ των σύγχρονων ηλεκτρονικών formats κειμένων με απεριόριστο μέγεθος.
 • Υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών
  Η εφαρμογή διαθέτει την δυνατότητα υποστήριξης πολλών ψηφιακών υπογραφών στο ίδιο έγγραφο αξιοποιώντας την υποδομή ΡΚΙ (Public Key Infrastructure) και τα ψηφιακά πιστοποιητικά των χρηστών.

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών

Διασφάλιση σταθερού επιπέδου υπηρεσιών, για όλους τους χρήστες, σε κάθε χρονική στιγμή.
ASP .NET , C# , SQL SERVER

Πλήρη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα

Περισσοτερες λυσεις
MockUp

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαθέτουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε φάση ανάπτυξης.

ΕΡΓΑ

Περιηγηθείτε στα έργα που έχουμε υλοποιήσει για τους πελάτες μας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαθέτουμε μία πλήρη εργαλειοθήκη που εμπλουτίζουμε συνεχώς.

DIMICRO

Γνωρίστε την ομάδα μας και δείτε τι έχουν να πουν για εμάς οι πελάτες μας.